• HOME
  •  »  CAMPUS DO MAR TV
  •  »  All videos
  •  »  Grammatical fundaments of galician and spanish II - 19 - 20
  •  »  BLOQUE 3: A análise sintáctica: introdución

BLOQUE 3: A análise sintáctica: introdución

Date of holding: 05/02/2020

Viewed: 16 times

Explicación da análise sintáctica de tipo constituto-funcional e a súa representación en árbore: unidades síntácticas (oración, cláusula, frase e palabra e os seus tipos), funcións sintácticas argumentais e adxuntas (SUX, PRDO, CDIR, CIND...) e relacións de conexión (coordinación, subordinación e interordinación).

Mr. Xosé A. Fernández Salgado
Professor at the University of Vigo
Powered by PuMuKIT 2.5.5-dev